Otázky k bakalářským zkouškám z techniky fotografie

tematické okruhy otázek ke státní bakalářské zkoušce z techniky fotografie

A) Fotografie architektury – exteriér

B) Fotografie architektury – interiér

C) Krajinářská fotografie

D) Dokumentární a reportážní fotografie

E) Studiová portrétní fotografie a autoportrét

F) Studiová fotografie předmětů a zátiší

G) Portrétní či skupinová fotografie mimo ateliér

H) Historické techniky, jejich technologie a význam pro současnou fotografii

I) Reklamní a módní fotografie ve spojení s grafikou

V rámci tématu daného otázkou může student dostat konkrétní příklad, jehož řešením se bude zabývat.

každá z otázek představuje základní rozsah problematiky, kterou se bude student zabývat z hlediska:

1) vymezení zvolené tématiky, výběru formátu a typu fotoaparátu v návaznosti na
jejich možnostech a specifických, vlastnostech, konstrukci a historickém vývoji

2) volby optiky vzhledem k dané problematice s přihlédnutím k typu konstrukce, optickým vlastnostem a vadám, způsobu jejich odstranění či případného využití

3) ostrosti – neostrosti, Scheinpflugova podmínka, hloubka ostrosti, vliv clony a kvalita obrazu

4) osvětlení – denní, umělé, zábleskové světlo a teplota chromatičnosti, možnosti filtrace filtry korekční a konverzní, polarizace a polarizační filtr

5) klasické černobílé a barevné fotografie, volby vhodného materiálu, porovnání barevného procesu negativ – pozitiv a barevné inverze s přihlédnutím k možnostem dalšího zpracování a užití

6) možnosti základních zpracovatelských postupů, ovlivnění černobílého negativu z hlediska regulace strmosti, podání zrna, rozlišovací schopnosti a možností dalších úprav při následném pozitivním zpracování. Historické fotografické postupy, jejich význam a využití v současné fotografii

7) využití digitální technologie, základní principy, rozlišení, velikosti čipu ve vztahu ke kvalitě, ohniskové vzdálenosti a dalším možnostem.

8) digitalizace obrazu a následné úpravy – photoshop, fotografování reprodukcí a standardizace reprodukčního procesu

9) grafického zpracování a přípravy makety, vazby

10) tisku – digitálního a ofsetového, předtisková příprava, úprava fotografií, převod barev RGBCMYK, barevné profily, nátisk.

FAMU, Katedra fotografie 2022