doc. Mgr. Štěpánka Šimlová

vedoucí ateliéru intermédií
Štěpánka Šimlová

Štěpánka Šimlová je současná intermediální umělkyně. Na FAMU působila do roku 2019 jako vedoucí Katedry fotografie, v současnosti tu vede Intermediální ateliér. Šimlová pracuje s fotografickým obrazem a jeho digitální manipulací, s pohyblivým obrazem, příležitostně také s malbou a textem. Široce rozkročená je i pole jejích témat, od manipulovaných krajin, přes osobní témata, témata s genderovými souvislostmi až po náměty se sociálním či politický rozměrem. Štěpánka Šimlová je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze. Během studia absolvovala stáže v Nizozemí (Rijks Akademie von Beldendeen Kunsten, Amsterdam) a Velké Británii (Trent University, Nottingham). Na scénu vstoupila Šimlová v devadesátých letech jako součást výrazné skupiny generačně spřízněných umělkyň. Zúčastnila se od té doby desítek samostatných i skupinových výstav doma i v zahraničí.