Ateliér nové estetiky

vedoucí: Hynek Alt
asistent: Jen Kratochvil

Ateliér Nové este­ti­ky je prostorem pro sdí­le­ní, 
dis­ku­ze, hle­dá­ní, expe­ri­ment a roz­ví­je­ní kri­tic­ké­ho myšlení. Východisko práce a uvažování v ateliéru nachází těžiště ve společenské důležitosti role fotografie v době nekonečně rozšířeného a neomezeně rozšiřitelného média. 

Fotografie v době sociálních médií vlastněných miliardáři snícími o smrti na jiných planetách, fotografie v době algoritmicky generovaných zobrazení, fotografie poučená diskurzem 
post-pravdy…

…to je fotografie odpojená od své původní reprezentativní role. 

Čím byla tato role nahrazena a jak s fotografií pracovat dnes jsou mezi nespočtem dalších některými ze základních otázek, které formují zájem ateliéru. Výstupy práce studentstva v ateliéru jsou například instalace, videa, povídky a básně, CGI animace, performance, hudební klipy, mystifikační dokumenty, narativní eseje, performance, tradiční sochy nebo, ve výjimečných případech, dokonce i fotografie. 

Ateliér nové estetiky je pevně ukotven v prostoru současného umění, ale nebrání se prolínaní s módou, architekturou, herním designem nebo třeba současnou politickou teorií. 

Studentstvo je plně motivováno nacházet vlastní řešení k problémům, které považují za relevantní. 

Základním východiskem práce jsou výzkum a dialog. Základními nástroji je řemeslnost a zvídavost. Základní metodou je jazyk současného umění. Absolvenstvo ateliéru nachází uplatnění jak v oblasti současného umění, ale zároveň taky daleko za jeho hranicemi, díky technickým zručnostem, které si ze studia odnáší.