Harmonogram 
akademického roku

1. 9. 2023  
Náhradní termín zápisu do Bc studia pro AR 2023/​2024

3. 9. 20236. 9. 2023  
Úvodní soustředění 1. ročníků Bc. Cz v Poněšicích

5.9. 2023  
1. Kolo přijímacího řízení Mg. Cz

5. – 6.9.2023  
2. Kolo přijímacího řízení Mg.Cz

27. 9. 2023  
Zápis do navazujícího magisterského studia pro AR 2023/​2024

27. 9. 2023 – 15. 10. 2023  
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů pro ZS

29. 9. 2023  
Děkanské volno
 

1. 10. 2023 – 22. 12. 2023 
ZIMNÍ SEMESTR (12 týdnů výuky)

2. 10. 2023 – 6. 11. 2023  
Otevření elektronických přihlášek do bakalářských studijních programů pro AR 2024/​2025

2. 10. 2023  
Imatrikulace

4. 10. 2023  
Náhradní termín pro zápis do navazujícího magisterského studia pro AR 2023/​2024

4. – 5.10. 2023  
Katederní soustředění Poněšice KF

20. 10. 2023  
Den otevřených dveří FAMU

20. 11. 2023  
Promoce (bude upřesněno)

22. 12. 2023  
Děkanské volno

23. 12. 2023 – 1. 1. 2024  
ZIMNÍ PRÁZDNINY

8. 1. 2024-112. 2024  
ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ ZIMNÍHO SEMESTRU

4.1.2024  
1. Kolo přijímacího řízení Bc. Cz 

24. – 26.1.2024  
2 kolo přijímacího řízení Bc. Cz

29. 1. 2024 – 25. 2. 2024  
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů pro LS
 

12. 2. 2024 – 19. 5. 2024 
LETNÍ SEMESTR (12 týdnů pravidelné výuky)

17. 5. 2024  
Den otevřených dveří FAMU

20. 5. 2024 – 30. 6. 2024  
ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ LETNÍHO SEMESTRU

3. 6. 2024 – 15. 8. 2024 
Otevření elektronických přihlášek do magisterských programů (kromě SP Herní design)

1. 6. 2024 – 15. 9. 2024  
Období zápisu do vyššího ročníku

1. 6. 2024 – 30. 6. 2024 
Konání Státních závěrečných zkoušek bakalářských a magisterských

27. 6. 2024  
Zápis do 1. ročníků bakalářského studia pro AR 2024/​2025

1. 7. 2024 – 31. 8. 2024  
LETNÍ PRÁZDNINY

2. 9. 2024  
Náhradní termín zápisu do Bc studia pro AR 2024/​2025

9. 9. 2024 – 20. 9. 2024 
Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia pro AR 2024/​2025

23. 9. 2024  
Náhradní termín zápisu do vyššího ročníku na studijním oddělení

27. 9. 2024  
Zápis do magisterského studia pro AR 2024/​2025 

30. 9. 2024  
KONEC AKADEMICKÉHO ROKU