Ateliér klasické fotografie

vedoucí: Martin Stecker 
asistent: Jan Douša
asistent: David Stecker

ateliér klasické fotografie, Plenér Jizerské hory

Plenér ateliéru klasické v Jizerských horách / Studio of classic photography, open air in Jizerské hory
Mokrý kolodiový proces, Ferotypie / Wet collodion process, Ferrotypia
2023

Ateliér klasické fotografie se zaměřuje na technologické postupy a procesy vzniku fotografie. Jeho náplň vychází z předpokladu, že student musí zvládnout určité konkrétní úkoly technického charakteru, které mu teprve otevřou cestu k realizaci svých tvůrčích záměrů. Se studenty jsou v rámci ateliéru analyzovány postupy vedoucí k předem stanoveným cílům. Součástí výuky je i konfrontace různých technologií a vymezení jejich specifik, které se často mohou stát jediným nositelem realizace zvoleného záměru.

Ateliér se věnuje práci s klasickou analogovou fotografií od kinofilmu po velkoformátovou fotografií. Studenti mají možnost pracovat s negativem až do velikosti 30×40 cm a následně pořídit kontakt či zvětšeninu na barytový papír metrových rozměrů. Kromě černobíle fotografie se studenti seznamují také s klasickou barevnou fotografií a zpracováním barevných inverzních materiálů. Součástí ateliéru jsou i dílny se zaměřením na historické fotografické techniky jako jsou gumotisk, kyanotypie, bromolejotisk, mokrý kolodiový proces či práce s želatinou a její přenos na jiné materiály. U fotografií, kde je nositelem pozitivního obrazu negativ, je výsledkem pouze jediný originál.

V atelieru se však věnujeme i současné technologické inovaci, zkoumání a posuzování možností digitální fotografie a ostatních technologií, které se podílejí na záznamu optického obrazu. Patří sem studie nových světelných zdrojů, pořizování letecké fotografie pomocí dronu, či získávání extrémně kvalitních snímků skládáním obrazu pomocí různých robotických zařízení.
Hledání možností realizace tvůrčích záměrů v závislosti na zvolené technologii je mimo jiné procesem diskuzí v rámci atelieru.

Ateliér klasické fotografie se zabývá i technologiemi historických procesů, které ve svém původním významu jevili spíše jako nevýhodou a z tohoto důvodu byly často opouštěny. V současném pohledu na fotografii i vlivem záplavy digitálních dat můžeme tyto postupy přehodnotit a jejich využitím rozšířit možnosti tvorby našich studentů.