Profil katedry

Lažanský palác

Samostatná katedra fotografie vznikla na FAMU v roce 1975, v Evropě patří k nejstarším katedrám svého druhu. Nabízí tříletý bakalářský studijní program a navazující dvouletý program magisterský, oba v českém i anglickém jazyce. Studium probíhá primárně v rámci pěti kmenových ateliérů vedených výraznými osobnostmi fotografie i současného umění obecně – Ateliér imaginativní fotografie, Ateliér dokumentární fotografie, Ateliér klasické fotografie, Ateliér nové estetiky (dříve Ateliér fotografie a nových médií) a Intermediální ateliér. Studenti se v nich mají možnost seznámit s celým spektrem technik produkce a postprodukce fotograficky založených obrazů, poznat a pochopit jejich možnosti a limity, nalézat a vynalézat vlastním záměrům i preferencím odpovídající tvůrčí prostředky. Příležitost získávat v průběhu studia zkušenosti na dalších pracovištích FAMU (kamera, střih, zvuk apod.) navíc podporuje přesahy do oblasti audiovize. Nedílnou součástí výuky jsou i kurzy z dějin a teorie fotografie a médií.

Studium

Katedra fotografie nabízí studium v bakalářském, magisterském i doktorském program. Bakalářský program je otevřen pro uchazeče, kteří nemají předchozí fotografické vzdělání. Všechny programy jsou paralelně vedeny v anglickém jazyce.
Studenti mají možnost pracovat v ateliérech vedených renomovanými pedagogy. Jedná se o Ateliér dokumentární fotografie vedený Markétou Kinterovou, Ateliér imaginativní fotografie vedený Rudou Prekopem, Ateliér klasické fotografie vedený Martinem Steckerem, Intermediální ateliér vedený Štěpánkou Šimlovou a Ateliér nové estetiky vedený Hynkem Altem.

Profil studenta BcA

Každý absolvent bakalářského studijního oboru by měl zvládnout nejdůležitější oblasti fotografie, prokázat talent ve vlastní tvorbě a znalosti teoretické i technické. Podmínkou získání titulu BcA. je vytvoření a obhájení bakalářského výstavního souboru, teoretické bakalářské práce a složení ústní zkoušky z dějin fotografie, fotografické techniky a jazyka.

Profil studenta MgA

Magisterské studium je určeno pro nejlepší vybrané absolventy bakalářského studia na FAMU nebo na jiné umělecké vysoké škole. U absolventa magisterského studia se předpokládá kvalitní autorská práce usilující o nové tvůrčí přístupy a přínos k vývoji fotografické tvorby ve zvolené oblasti, stojící na základech propojení teorie s praktickou tvorbou. Podmínkou získání titulu MgA. je vytvoření a obhájení diplomního výtvarného uměleckého souboru, obrazové publikace a teoretické diplomové práce a složení státní zkoušky z dějin a teorie fotografie.

Dějiny a teorie fotografie, umění a vizuální kultury

Významnou součástí studia fotografie na KF FAMU jsou kurzy z dějin a teorie fotografie, filmu, umění a vizuální kultury. Přednášky a semináře slouží především kontextualizaci a posílení tvůrčí praxe studentů; učí kritickému myšlení, výzkumným praktikám i základům práce s odbornými texty humanitních a společenských věd. Kromě výuky kmenových pedagogů KF, zaměřené primárně na historii i současnost technických obrazů, mohou studenti navštěvovat i další kurzy realizované na FAMU a věnované zejména dějinám české i světové kinematografie a kultury.

Technické zázemí

  • Studio Tabletop je vybavené velkoformátovými fotopřístroji typu Sinar.
  • Studio pro živou fotografii vybavené zableskovým systémem FOMEI.
  • Studio „Tvář a tělo“ disponuje podobným vybavením. Pozadí je přetíratelné s fabionem.
  • Počítačová učebna a místnost pro skenování filmů i odrazných předloh je součástí školy.
  • Mimopražské studio v Berouně umožňuje studentům koncentrovaně pracovat i více dnů, v místě je možnost ubytování. K dispozici jsou vybavené ateliery na velký i střední formát a 2 fotokomory. Připravujeme klasický atelier s denním světlem, ve kterém bude fotoaparát 18×24 cm.

Přednášky a dílny 

Na Katedře fotografie klademe důraz na individuální vývoj umělce. Součástí výuky je studium dějin umění a fotografie, filozofické semináře, praktické semináře a workshopy s renomovanými umělci. Studenti získávají zkušenosti i v grafické dílně a sítotiskovém studiu. Osvojují si umění knižní vazby a tvorby fotografických publikací. Přirozenou součástí je multimediální výuka.

Zapojení do kulturního provozu

K charakteru školy neodmyslitelně patří spojení s dynamickým kulturním životem v Praze. Škola disponuje vlastní galerií v centru Prahy. Galerie má bohatý program studentských výstav. Zahraniční studentům pomáháme v začlenění se do regulérního galerijního provozu v Praze, takže se často zúčastňují výstav v renomovaných galeriích. Unikátním přínosem je propojení s filmovými obory FAMU jako je režie, kamera, střih. Se studenty se pravidelně účastníme významných evropských fotografických festivalů. V rámci našich programů spolupracujeme s fotografickými a filmovými školami po celém světě.

Kontakt:

MgA. Veronika Čechmánková – asistentka katedry
@email
Katedra fotografie FAMU
Smetanovo nabř. 2
110 00 Praha 1
Czech Republic
t.: +420 234 244 317