Rezervační systém a pravidla

Rezervační systém

vstup do online rezervačního systému zde /​link here

vracení vybavení
úterý 11:00 — 15:00

výpůjčky
středa 11:00 — 15:00

Podmínky pro výpůjčky vybavení kf — Absolvování úvodu k využívání rezervačního systému, pojištění studenta odpovědnosti za škodu, včasná a potvrzená rezervace v rezervačním systému KF, srozumění se s ovládáním vypůjčovaného vybavení.

pravidla výpůjčky vybavení kf

1/ vypůjčování vybavení vždy ve středu od 11:00 do 15:00. Možné i dříve na základě individuální domluvy, pokud je kapacita na skladě.

2/ vracení vybavení vždy v úterý od 11:00 do 15:00. Vyjímky z výpůjční doby jsou možné pouze na základě individuální domluvy.

3/ vybavení je striktně zakázáno předávat mezi studenty.

4/ v případě nutné změny rezervovaného vybavení, prosím zaneste změnu do rezervačního systému co nejdříve.

5/ v případě nejasností se zacházením s vybavením, obraťte se prosím na kontaktní osobu níže, jinak může dojít k nenávratnému poškození.

6/ některé vybavení může vyžadovat specifické školení /​podmínky zápůjčky.

7/ v případě nedodržování či porušování pravidel výpůjčního a rezervačního řádu bude penalizován přístup k vybavení /​rezervačnímu systému.

pravidla pro práci na katedře fotografie

1/ pojištění studenta. Je povinností studentů KF mít pojištění odpovědnosti za škodu s rozšířenou platností na vybavení /​prostory zapůjčené k užívání. V případě problémů je nezapomeňte zapsat a zároveň oznámit správci. Pojištění zprostředkovávané ČP a uzpůsobené pro vypůjčování a používání vybavení KF je platné pouze na území ČR. Student bere plnou zodpovědnost za případnou náhradu vybavení v případě zahraniční cesty či nedodržení smluvních podmínek.

2/ k práci v ateliéru a manipulaci s vybavením je oprávněný pouze student s řádnou a včasnou rezervací v rezervačním systému KF.

3/ o víkendech a svátcích je vstup do budovy FAMU umožněn pouze studentům a pedagogům s platnou rezervací v rezervačním systému. Vstup ostatních osob (například modelů) je možný pouze na základě ohlášení dané skutečnosti předem a zapsání dané osoby (i v případě že jde o studenta či zaměstnance) do vstupních listů na vrátnici.

4/ prosíme, nepřenášejte vybavení mezi učebnami /​pracovišti. V nezbytných případech je tak možno učinit, ale je nutné po ukončení práce vybavení opět vrátit zpět na své místo.

5/ nepoškozujte, neupravujte, či nedemontujte vybavení kf. Znemožňujete tím práci ostatním. S elektrickým vybavením zacházejte opatrně tak aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, ani poškození vybavení. Vyvarujte se chození po papírových pozadích v obuvi.

6/ prostory kf nejsou úložnými prostory. Své věci si prosím odnášejte, jinak mohou být bez upozornění zlikvidovány.

7/ na pracovištích je zakázáno konzumovat jídlo a provozovat jiné aktivity než ty ořímo související s prací na pracovišti

8/ v případě nejasností se zacházením s vybavením, obraťte se prosím na kontaktní osobu níže, jinak může dojít k nenávratnému poškození.

výpůjčky a rezervace

9/ rezervace je nutné vytvořit alespoň 24 hodin předem, jinak nelze počítat s jejím včasným potvrzení. Časový odstup může být delší o víkendech, prázdninách, dovolené a svátcích.

10/ v případě nevyužití potvrzené rezervace do hodiny (pracoviště) nebo dne (vybavení) od rezerovaného času /​dne vyzvednutí, bude rezervace na požádání k dispozici ostatním uživatelům. Opakované nedodržení vytvořených rezervací bude mít za následek ztrátu přístupu do rezervačního systému.

11/ rezervace pracovišť může být vytvořena na maximálně 6 navazujících časových pásem. Analogové vybavení může být rezervováno na maximálně 2 týdny v kuse. Digitální vybavení na maximálně 1 týden. Rezervaci vybavení je možné po uplynutí zápůjční lhůty prodloužit pokud je kapacita volná.

úklid

12/ před odchodem z pracoviště po sobě uveďte pracoviště do lepšího stavu než v jakém jste ho našli. Vybavení vraťte zpět na svá místa, ujistěte se, že nemůže dojít k samovolnému uvolnění či pádu vybavení, ukliďte pracovní prostor.

při odchodu

13/ neopouštějte pracoviště bez vypnutí světel, vypnutí /​odpojení používaných zařízení, zavření oken a řádného zamčení dveří.

14/ klíč je při každém odchodu z budovy nutné vrátit zpět na vrátnici.

Vedení studia KF /​Správa technologií: Jan Maštera