Studio Tržiště

studio Tržiště

Hartigovský palác nebo také Senftenberský palác, Zemský dům či Glauchovský dům je barokní palác který se nachází v městské části Praha 1 na Malé Straně Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka. Zadní průčelí paláce je v ulici Tržiště, do které lze z náměstí přízemím paláce projít. 

Palác je třípatrová stavba s nepravidelným půdorysem a se dvěma vnitřními dvory. Hlavní vstupní průčelí obrácené na sever do Malostranského náměstí je nesymetrické, bohatě zdobené. Rozsáhlejší jižní průčelí v ulici Tržiště je jednodušší, jeho nejstarší součástí je renesanční bosovaný portál vpravo od vchodu do veřejného průchodu. 

  • 1 plně vybavený fotografický ateliér
  • 2 temné komory se zvětšováky do filmového formátu 4×5
  • pracoviště /​učebny pro ateliérová setkání, výuku a manuální práce

AMU, Katedra fotografie FAMU
Malostranské náměstí 259/​12
118 00 Prague 1