Ateliér imaginativní fotografie

instalace výstavy ateliéru imaginativní fotografie

instalace klauzur / instalation of semestral work

Tento Ateliér pracuje napříč žánrovým i výrazovým spektrem. Je syntézou vizualistického a konceptuálního uvažování, výtvarného, dokumentárního, multimediálního, či jiného přístupu. Hranice mezi jednotlivými typy sdělení se tu programově anulují- to proto, aby bylo akcentováno sdělení samo. 

Imaginativní ateliér vytváří tvůrčí prostor pro studenty pracující napříč celým fotografickým spektrem. Znalost fotografického řemesla zde vytváří pevnou bázi pro nástavbu autonomního obrazového sebevyjádření.

Vedoucí ateliéru zadává tematická semestrální cvičení. V souvislosti se zadaným tématem, pokládá otázky, na které se pak společně hledají odpovědi. Součástí procesu jsou přednášky a prezentace pozvaných hostů akcentujících zadané téma. Výsledkem tohoto výzkumu v průběžné interakci a dialogu s pedagogem, je pak kreativní obrazový výstup. Důraz je tu kladen na myšlenkové zázemí, senzibilitu a autentický individuální tvůrčí postoj každého posluchače.