prof. Mgr. Rudo Prekop

vedoucí ateliéru imaginativní fotografie
Rudo Prekop

Rudo Prekop je fotograf a umělec, na Katedře fotografie FAMU vede Ateliér imaginativní fotografie. Prekop vstoupil na scénu umělecké fotografie na konci osmdesátých let, jako součást okruhu studentů Katedry fotografie FAMU známého jako Slovenská nová vlna. Do československé fotografie Slovenská nová vlna vnesla humor, absurditu a postmoderní inscenační a stylizační strategie. Prekop pracuje převážně s precizní černobílou fotografií. Jeho práce je zastoupen ve významných veřejných i soukromých sbírkách (Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Moravská galerie Brno, Galerie Benedikta Rejta Louny, Slovenská národná galéria, Nationale Bibliotheque Paris, Museé de la photo Arles, Musée de l´Elysée Lausanne…). Rudo Prekop se zúčastnil desítek samostatných a více jak 200 skupinových výstav a projektů