Adresa katedry fotografie

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze
Katedra fotografie
Smetanovo nábřeží 2
116 65 Praha 1
Česká republika

kontaktní osoba pro katedru fotografie

MgA. Veronika Čechmanková
Asistentka vedení katedry
e.: @email
t.: +420 234 244 317

korespondenční adresa

AMU
FAMU
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1
Česká republika