doc. MgA. Hynek Alt, M.F.A., PhD.

vedoucí ateliéru nové estetiky
Hynek Alt

Hynek Alt je současný umělec. Ve své práci kombinuje fotografická východiska s prostředky galerijní instalace. Tematizuje přitom médium fotografie a figuru fotografa, demonstruje záludnost a křehkost vnímání fotografického obrazu a manipuluje diváckou zkušenost prostřednictvím optických klamů a iluzí. Alt absolvoval Katedru fotografie FAMU a Visual Research Lab na State University of New York. V minulosti spolupracoval v autorské dvojici s Aleksandrou Vajd. V letech 20082016 společně vedli ateliér fotografie na Vysoké škole umělecko­průmyslové v Praze.