Lidé

vedení klasické fotografie
Martin Stecker
doc. Mgr. Martin Stecker
vedoucí katedry a ateliéru klasické fotografie
Jan Douša
MgA. Jan Douša
asistent ateliéru klasické fotografie
gradient-50.jpg
MgA. David Stecker
asistent ateliéru klasické fotografie
vedení intermédií
Štěpánka Šimlová
doc. Mgr. Štěpánka Šimlová
vedoucí ateliéru intermédií
Jiří Procházka
Mg.A. Jiří Procházka
asistent ateliéru Intermédií
vedení nové estetiky
Hynek Alt
doc. MgA. Hynek Alt, M.F.A., PhD.
vedoucí ateliéru nové estetiky
gradient-50.jpg
Mgr. Jen Kratochvil
asistent ateliéru fotografie a nových médií
vedení dokumentární fotografie
Markéta Kinterová
MgA. Markéta Kinterová Ph.D.
vedoucí ateliéru dokumentární fotografie
Veronika Daňhelová
MgA. Veronika Daňhelová
asistentka ateliéru dokumentární fotografie
vedení imaginativní fotografie
Rudo Prekop
prof. Mgr. Rudo Prekop
vedoucí ateliéru imaginativní fotografie
Veronika Čechmánková
MgA. Veronika Čechmánková
asistentka vedoucího katedry a ateliéru imaginativní fotografie
restaurování a konzervování fotografie
Lenka Lesenská
MgA. Lenka Lesenská
restaurování a konzervování fotografie
teorie a dějiny fotografie
gradient-50.jpg
doc. Mgr. Tomáš Dvořák Ph.D.
teorie a dějiny fotografie, médií a vizuální kultury
Josef Ledvina
Mgr. Josef Ledvina Ph.D.
teorie a historie umění
Michal Šimůnek
Mgr. Michal Šimůnek Ph.D.
teorie fotografie a nová média
odborní pedagogové
gradient-50.jpg
MgA. David Stecker
asistent ateliéru klasické fotografie
Barbora Stejskalová
MgA. Barbora Stejskalová
nová média a multimédia, produkce
gradient-50.jpg
MgA. Zuzana Lazarová (Tomková)
dokumentární fotografie
Jiří Petera
Ing. Jiří Petera
chemie a digitální zpracování fotografií
Vladan Krumpl
Mgr. Vladan Krumpl
optické základy fotografie a digitální zpracování obrazu
Jan Maštera
MgA. Jan Maštera
prepress a technologie
Ladislav Babuščák
MgA. Ladislav Babuščák
picture and its context
Evgenii Smirnov
MgA. Evgenii Smirnov
koordinátor anglického programu
gradient-20.jpg
MgA. Marcel Stecker
studiová fotografie
administrativní pracovníci
gradient-40.jpg
Jarmila Steckerová
technicko-hospodářský pracovník
Jan Maštera
MgA. Jan Maštera
prepress a technologie
Barbora Stejskalová
MgA. Barbora Stejskalová
nová média a multimédia, produkce
Veronika Čechmánková
MgA. Veronika Čechmánková
asistentka vedoucího katedry a ateliéru imaginativní fotografie
Evgenii Smirnov
MgA. Evgenii Smirnov
koordinátor anglického programu