doc. Mgr. Tomáš Dvořák Ph.D.

teorie a dějiny fotografie, médií a vizuální kultury
gradient-50.jpg

Tomáš Dvořák je docentem Katedry fotografie FAMU, věnuje se dějinám a teorii fotografie a vizuální kultury, teorii nových médií a digitální kultury, archeologii médií a mediálního umění. V poslední době připravil mj. kolektivní monografii Paratexty fotografie (Praha: NAMU 2023), tematické číslo časopisu Philosophy of Photograhy věnované bezkamerové fotografii nebo, s Jussim Parikkou, knihu Photography Off the Scale: Technologies and Theories of the Mass Image (Edinburgh: Edinburgh University Press 2021).