Mgr. Michal Šimůnek Ph.D.

teorie fotografie a nová média
Michal Šimůnek

Michal Šimůnek je sociolog se zaměřením na obrazová média. Věnuje se badatelské a pedagogické činnosti v oblastech teorie a dějin fotografie, médií, vizuální kultury a spotřební kultury. Na FAMU vyučuje teoretické předměty a vede kvalifikační práce. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje zejména na vernakulární a experimentální fotografii a na spotřebitelské komunity formující se kolem specifických podob fotografie. Je autorem řady knižních kapitol a časopiseckých studií. 

https://amu-cz.academia.edu/MichalSimunek