MgA. Lenka Lesenská

restaurování a konzervování fotografie
Lenka Lesenská

Lenka Lesenská absolvovala bakalářské studium Reklamní fotografie na Fakultě multimediální komunikace Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a magisterský obor Restaurování fotografie na FAMU. Od roku 2017 je restaurátorkou fotografie ve Státním oblastním archivu v Praze. Spolupracuje s řadou tuzemských institucí, mimo jiné s Masarykovým ústavem a archivem AV ČR, Památníkem národního písemnictví nebo Uměleckoprůmyslovým museem. Jako reportážní fotografka spolupracuje s kulturním magazínem Maomai.