Mgr. Josef Ledvina Ph.D.

teorie a historie umění
gradient-50.jpg

Josef Ledvina je historik a teoretik umění a umělecký kritik. Na FAMU se podílí na výuce teoretických předmětů, vedení kvalifikačních prací a výzkumné činnosti. Věnuje se dějinám poválečnému umění, umění nedávné doby a obecným otázkám teorie obrazu. Ledvina je rovněž šéfredaktorem časopisu Art+Antiques (AA); jako kritik přispívá pravidelně do AA a dalších tuzemských kulturních periodik. Je spoluautorem knihy Fotografie, socha, objekt (Praha: NAMU, 2017), publikoval několik studií v Sešitě pro Umění, teorii a příbuzné zóny. Josef Ledvina absolvoval studium dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.