MgA. Jan Maštera

prepress a technologie
gradient-40.jpg

Jan Maštera umělec a fotograf. Absolvoval Katedru fotografie FAMU, kde má v současnosti na starosti správu technologického vybavení a prostor katedry a vede technologicky orientované výukové moduly. V rámci volné tvorby se zaměřuje na médium autorské knihy s důrazem na manipulativnost média a prostor k budování mytologií. Mezi jinými se zúčastnil skupinových výstav Vizuální mytologie (Galerie Alternativa, OGV, Jihlava, 2018), The Most Impossible of Renunciations (NYU Tisch, New York, 2016), Cities and Velocities (De Markten, Brussels, 2016) nebo Mezi dokumentem a monumentem (Drdova Gallery, 2015). Několik autorských knih Jana Maštery lze nalézt subverzivně umístěné v čítárně Národní knihovny.