MgA. Markéta Kinterová Ph.D.

vedoucí ateliéru dokumentární fotografie
Markéta Kinterová

Markéta Kinterová je fotografka a umělkyně; na Katedře fotografie vede Ateliér dokumentární fotografie. Kinterová ve své tvorbě kombinuje fotografická východiska s konceptuálními přesahy a formátem místně specifických intervencí. Zúčastnila se řady domácích i zahraničních výstav, mezi jinými Festival Otets Paisy Street, (Plovdiv, Bulharsko, 2013), Scenario Strategies (Meet Factory, Praha, 2012) nebo Prague Biennale 3 (Karlin Halls, Praha, 2007). Je spoluzakladatelkou a ředitelkou spolku Fotograf 07, který pořádá Fotograf Festival, provozuje Fotograf Gallery a vydává časopis Fotograf. Markéta Kinterová je absolventkou Ateliéru fotografie Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Absolvovala stáže v Německu (Fachhochschule für Technik und Wirtschaft, Berlín) a ve Spojených státech (Department of Art and Art History, University of Connecticut) a rezidenční pobyty v Mexiku (Artist in residence, Centro de la Imagen – FONCA, Mexico City) a Rakousku (Artist in residence, Rotor – association for contemporary art, Graz).