MgA. Zuzana Lazarová (Tomková)

dokumentární fotografie
gradient-50.jpg

Zuzana Lazarová je fotografka a básnířka. Vystudovala teorii a dějiny umění na Masarykově univerzitě a fotografii na FAMU. Od roku 2019 vyučuje na katedře fotografie FAMU předmět Dokumentární fotografie se zaměřením na divadelní fotografii. Dlouhodobě spolupracuje s divadelním souborem JEDL a Surrealistickou skupinou. Básně Zuzany Lazarové vycházejí v časopisech A2Tvar a v surrealistické revue Analogon. Zastoupena byla v antologii Nejlepší české básně 20132019 (HOST) a sborníku Princip imaginace (Sdružení ANALOGONU 2016). Připravovala animované scény pro film Jana Švankmajera Přežít svůj život (2010). Její básnická sbírka Železná košile (Fra, 2015) byla nominována na Cenu Jiřího Ortena a přeložena do němčiny (Kētos, 2018).